Zatížení

Zatížení elektrizační soustavy představuje okamžitou hodnotu činného výkonu. Zatížení (Load brutto) = výroba (brutto) + import - export – ABS (čerpání) [MW]. Zatížení podle této definice obsahuje vlastní spotřebu elektráren a ztráty v sítích.

Zobrazená data jsou udávána jako průměrné minutové výkony v MW. Při agregaci „Hodina“ je průměrný výkon zatížení roven energii [MWh], která je označována termínem „Spotřeba“.

 

Stažení dat: