Výroba

Celková brutto výroba elektřiny v rámci elektrizační soustavy v členění podle jednotlivých typů elektráren (parní - PE, plynové a paroplynové - PPE, jaderné - JE, vodní - VE, přečerpávací vodní - PVE, alternativní - AE, závodní - ZE, fotovoltaická FVE a větrné elektrárny VTE). 

Poznámka: Kategorie závodní elektrárny (ZE) byla zrušena od 9. října 2014. Data výroby byla rozdělena do ostatních stávajících kategorií podle příslušného typu výroby.
 
Zobrazená data jsou vždy patnácti minutové průměry [MW] získané z okamžitých hodnot výroby na svorkách generátorů, které jsou dostupné v řídícím systému ČEPS. Hodnoty výroby FVE jsou odhady celkové výroby. Při agregaci „Hodina“ je průměrný výkon roven energii [MWh].

Stažení dat: