Výkonová bilance

Plánované odstávky, potřeby PpS, predikce zatížení a tuzemských zdrojů a jejich bilance. Bilance je diference mezi predikcí spotřeby v rámci ES ČR pro následující rok a plánovaným pohotovým výkonem. Pohotovým výkonem se rozumí dosažitelný výkon (tuzemske zdroje celkem) včetně plánovaných odstávek.

Stažení dat: