Seznam certifikátorů

Certifikaci zdroje provádí pro jednotlivé kategorie PpS nezávislé certifikační autority, které ČEPS, a.s. uznává:

Pro podpůrné služby v oblasti činného výkonu (Primární a Sekundární):

 • I&C Energo a.s.
 • AF-Consult Czech Republic s.r.o. (dříve MEACONT Praha spol. s r.o.)
 • ORGREZ, a.s.
 • OSC, a.s.

 

Pro podpůrné služby sekundární regulace napětí a jalových výkonů:

 • EGÚ Praha Engineering, a.s
 • AF-Consult Czech Republic s.r.o. (dříve MEACONT Praha spol. s r.o.)
 • ORGREZ, a.s.

 

Pro podpůrnou službu “Ostrovní provoz”:

 • I&C Energo a.s.
 • AF-Consult Czech Republic s.r.o. (dříve MEACONT Praha spol. s r.o.)
 • ORGREZ, a.s.
 • OSC, a.s.

 

Pro podpůrnou službu “Start ze tmy”:

 • AF-Consult Czech Republic s.r.o. (dříve MEACONT Praha spol. s r.o.)
 • ORGREZ, a.s
 • OSC, a.s.
 •  
  Autorizace pro sekundární regulaci v oblasti činného výkonu opravňuje provádět certifikace MZt.