Společný model sítě

​Cílem NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015 (dále jen „Nařízení 2015/1222) je koordinace a harmonizace výpočtu a přidělování kapacity na denních a vnitrodenních přeshraničních trzích. Pro dosažení těchto cílů je potřeba, aby všichni provozovatelé přenosových soustav (dále jen PPS) používali Společný model sítě. Tento model může být vytvořen pouze na základě společné metodiky pro všechny PPS. Zároveň může být vytvořen, pouze tehdy, pokud budou mít všichni PPS přístup k údajům o výrobě a zatížení, které jsou nezbytnou součástí modelu.

Další informace o Společném modelu sítě naleznete na stránkách ENTSO-E.


Metodika poskytování údajů o výrobě a zatížení

Dle čl. 16 Nařízení 2015/1222 vypracovali všichni PPS společně návrh jednotné metodiky poskytování údajů o výrobě a zatížení potřebných pro vytvoření Společného modelu sítě. Společný návrh byl na základě čl. 12 Nařízení 2015/1222 veřejně konzultován v období 4. února – 4. března 2016. Společný návrh metodiky byl podstoupen do schvalovacího řízení Energetického regulačního úřadu (č. j. 06548-6/2016-ERU), který jej schválil 22. listopadu 2016.

Společný návrh metodiky poskytování údajů o výrobě a zatížení podaný všemi provozovateli přenosových soustav v souladu s článkem 16 nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015