Veřejná konzultace k návrhu výpočtu přeshraničních kapacit Flow Based pro denní a vnitrodenní obchodování

30. 6. 2017

Provozovatelé přenosových soustav regionu pro výpočet kapacit Core zpracovali návrh
na společné metodiky pro výpočet přeshraničních kapacit založených na tocích (Flow Based).

Stanovení metodik dle článků 20 a 21 je povinností vyplývající ze závazného síťového nařízení CACM (nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro  přidělování kapacity a řízení přetížení).

Nové metodiky mají zajistit efektivní, transparentní a nediskriminační výpočet přeshraniční kapacity zohledňující síťová omezení v propojené evropské přenosové síti směřující
k maximálnímu využití sítě při zachování bezpečnostních standardů.