Region Core - Veřejná konzultace k návrhu záložních postupů

27. 3. 2017

Provozovatelé přenosových soustav nového regionu pro výpočet kapacit Core zpracovali návrh  na spolehlivé záložní postupy, které mají zajistit efektivní, transparentní a nediskriminační přidělování přeshraniční kapacity v případě, že postupem jednotného propojení denních trhů nelze dospět k výsledkům.

Veškeré informace k návrhu a veřejné konzultaci jsou dostupné na společných webových stránkách regionu Core. Další informace týkající se Core naleznete rovněž v sekci Core CCR na webu ČEPS. Termínem pro zaslání připomínek je 27. duben 2017.

Stanovení záložních postupů je povinností vyplývající z článku 44 síťového nařízení CACM (nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. července 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro  přidělování kapacity a řízení přetížení).