Region Core - Veřejná konzultace k návrhu regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv

15. 3. 2017

Provozovatelé přenosových soustav nového regionu pro výpočet kapacit Core zpracovali návrh tzv. regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv, která budou v rámci tohoto regionu vydávána. Součástí návrhu je též časový harmonogram zavádění a popis položek uvedených v pravidlech pro přidělování.

Veškeré informace k návrhu a veřejné konzultaci jsou dostupné na společných webových stránkách regionu Core. Termínem pro zaslání připomínek je 10. duben 2017.

Stanovení regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv je povinností vyplývající z článku 31 síťového nařízení FCA (nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu).

Výsledek veřejné konzultace zapracovaný do balíku dokumentů předložených národním regulátorům naleznete zde: