Region Core - Veřejná konzultace k doplněnému návrhu regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv

30. 10. 2017

Provozovatelé přenosových soustav regionu pro výpočet kapacit Core zpracovali doplňující návrh regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv, jež budou v rámci daného regionu vydávána na každé hranici nabídkové zóny. Původní návrh schválený národními regulačními orgány se rozšiřuje o hranice mezi ČR-SR a DE-AT.  

Samotný návrh je spolu s informacemi k veřejné konzultaci dostupný na webových stránkách ENTSO-E. Další informace týkající se Core naleznete rovněž v sekci Core CCR na webu ČEPS. Termínem pro zaslání připomínek je 21. listopad 2017.

Stanovení regionálních parametrů dlouhodobých přenosových práv je povinností vyplývající ze  síťového nařízení FCA (nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu).