Pozvánka na workshop MARI

13. 7. 2017

Rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (GLEB), schválený členskými státy EU dne 16. března 2017, definuje příslušné úkoly a časový plán
pro zavedení Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s manuální aktivací (mFRR).

Vzhledem k důležitosti účinného vyrovnávacího mechanismu pro integrovaný trh s elektřinou podepsalo 19 provozovatelů přenosových soustav dne 5. dubna 2017 Memorandum
o porozumění, které nastiňuje hlavní pilíře spolupráce. Krátce poté byl projekt oficiálně pojmenován MARI (Manually Activated Reserves Initiative). MARI se snaží uvažovat časový plán i všechny úkoly PPS v rámci ustanovení GLEB týkající se mFRR a má za cíl vytvořit platformu mFRR, která splňuje všechna příslušná ustanovení GLEB.

Členové MARI považují komunikaci se zúčastněnými stranami a jejich zpětnou vazbu
za zásadní pro dosažení cíle projektu, kterým je rozvoj uživatelsky přívětivé a flexibilní platformy. V důsledku toho se snažíme navázat komunikaci se zúčastněnými stranami již
ve velmi rané fázi projektu, a to prostřednictvím workshopu. Tento workshop poskytne komplexní obraz o projektu MARI, aby se zúčastněné strany mohly dobře seznámit
s vlastnostmi vyvíjené platformy.

Proto bychom Vás tímto rádi pozvali na workshop, který se bude konat 4. září 2017
v prostorách ENTSO-E v Bruselu
.

Jelikož je počet účastníků omezen, rádi bychom zdůraznili, že přijímáme účast pouze jedné osoby za každou společnost.

Ti, kteří se k setkání nemohou připojit, nás mohou také sledovat prostřednictvím webového vysílání (registrovaným účastníkům bude poskytnut odkaz). Nicméně je třeba uvést, že
při připojení prostřednictvím webového vysílání nebudete moci během jednání podávat připomínky ani klást otázky.

Prosíme, zašlete svou registraci Lence Linke na adresu Lenka.linke@cz.ey.com co nejdříve, nejpozději však 18. srpna 2017, a uveďte následující:

Předmět: MARI Stakeholders Workshop
Vaše jméno a společnost
Vámi preferovaný typ účasti: a) webové vysílání; b) fyzická účast

Jsme rádi, že máme možnost obdržet Vaši zpětnou vazbu ohledně naší práce, a těšíme se na plodnou diskuzi.​

Pozvánka na workshop MARI