PICASSO (aFRR platforma) – pozvánka k první konzultaci se zúčastněnými stranami (výzva k podání podnětů)

21. 11. 2017

Projekt PICASSO (Iniciativa pro regulační zálohy s automatickou aktivací), jehož pozorovatelem je i společnost ČEPS, a. s., pořádá první konzultaci se zúčastněnými stranami k návrhu společné Evropské platformy pro zálohy pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR). aFRR je ekvivalentem podpůrné služby sekundární regulace.

Pozvánka:

Vážené zúčastněné strany,

rámcový pokyn pro obchodní zajištění výkonové rovnováhy v elektroenergetice (GL EB), schválený členskými státy EU dne 16. března 2017, stanovuje úkoly a časový rámec pro realizaci Evropské platformy pro výměnu regulační energie ze záloh pro regulaci výkonové rovnováhy s automatickou aktivací (aFRR).

Vzhledem k významu účinného vyrovnávacího mechanismu pro integrovaný trh s elektřinou podepsali rakouský PPS APG, belgický PPS Elia, nizozemský PPS Tennet, francouzský PPS RTE a němečtí PPS 50Hertz, Amprion, Tennet a TransnetBW v červenci 2017 memorandum o porozumění, které předkládá hlavní pilíře jejich spolupráce. Jedenáct PPS (bulharský PPS ESO, český PPS ČEPS, chorvatský PPS HOPS, dánský PPS Energinet, finský PPS Fingrid, maďarský PPS MAVIR, norský PPS Statnett, polský PPS PSE, slovinský PPS ELES, španělský PPS REE a švédský PPS SvK) se zatím připojilo k projektu jako pozorovatelé. Název projektu PICASSO označuje „Platformu pro mezinárodní koordinaci procesu automatického obnovení frekvence a stabilního provozu soustav“. PPS zapojení do PICASSO přijali dobrovolnou iniciativu s cílem předvídat časové lhůty stanovené GL EB tím, že již zahájili práci na návrhu a přípravě realizace platformy aFRR s cílem usnadnit budoucí celoevropské diskuse. Cílová platforma aFRR splní požadavky GL EB a dále zvýší zabezpečení dodávek a ekonomickou efektivitu aktivace regulační energie.

Účastníci projektu PICASSO považují komunikaci se zúčastněnými stranami a jejich zpětnou vazbu za zásadní pro dosažení cíle projektu, kterým je dobře fungující platforma a integrace trhů s regulační energií aFRR. V důsledku toho PPS zapojení do projektu PICASSO uspořádali úvodní workshop pro zúčastněné strany, který poskytnul komplexní obraz o projektu, včetně některých možností návrhu.

V dalším kroku PPS zapojení do projektu PICASSO připravili konzultační dokument, který podpoří tuto první konzultaci se zúčastněnými stranami, aby zúčastněné strany na jedné straně získaly dobré znalosti o vlastnostech vyvíjené platformy a na straně druhé mohly poskytnout svou cennou zpětnou vazbu.

Proto bychom Vás rádi vyzvali k přečtení tohoto konzultačního dokumentu (zde) a k účasti na konzultaci zúčastněných stran ohledně PICASSA (zde), která bude trvat od 21. listopadu 2017 do 20. prosince 2017.

V případě technických potíží konzultační platformy prosím kontaktujte market@entsoe.eu. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně obsahu Vám rádi pomohou Vaši PPS. Kontaktní údaje naleznete na konzultační platformě.

Jsme rádi, že máme příležitost obdržet od Vás zpětnou vazbu ohledně naší práce a těšíme se na podnětnou diskuzi.

P.S. Shrnutí workshopu zúčastněných stran, uspořádaného 5. října 2017 v Berlíně, naleznete zde.

Původní text v AJ k dispozici zde.