Obchodovatelné kapacity do roční aukce 2016 z pohledu ČEPS, a.s.

18. 11. 2015

směrAPG [MW]TenneT [MW]50HzT [MW]SEPS [MW]PSE [MW]
z ČEPS 300 (200; 1.6.-31.7.)

 450 (300; 1.10.-30.11)

 450 (300; 1.10.-30.11) #) 600 *)
do ČEPS 300 (200; 1.6.-31.7.) 200 (100; 1.10.-30.11.) 200 (100; 1.10.-30.11.) #) 300 *)

 

 

*) partnerské TSO publikuje svoje vlastní „celo-systémové kapacity".

# - na profilu probíhají volné dlouhodobé nominace

Informace o koordinovaných aukcích naleznete na webových stránkách aukční kanceláře JAO.


  • Poznámky:

Hodnoty zohledňují fyzikální rozdělení obchodů na jednotlivé přeshraniční profily.
Obchody v dílčích směrech čerpají volnou přenosovou kapacitu (ATC) současně na všech profilech.
Výkony v jednotlivých směrech jsou vzájemně závislé.
Hodnoty platí pro plánované zapojení sítě a typické provozní poměry s uvážením bezpečnostního kritéria N-1.
Hodnoty ve směrech "z ČEPS" a "do ČEPS" platí na každém profilu nezávisle na sobě.

Další kapacity budou navýšeny do měsíčních a denních aukcí po dohodě se zahraničními partnery podle aktuální provozní situace.