Market transparency

 

V této sekci jsou zveřejňovány informace podléhající požadavkům tzv. tržní průhlednosti (tzv. market transparency) vyplývající z evropské energetické legislativy, konkrétně z nařízení č. 714/2009 ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 a z nařízení č. 543/2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Současně jsou zde zveřejňovány i informace nad rámec této závazné legislativy vycházející z reportů a doporučení národních regulátorů.

V souvislosti s výše uvedenou evropskou energetickou legislativou je ČEPS, a.s., pouze jedním z adresátů těchto předpisů a není způsobilá podávat jakýkoli závazný či nezávazný výklad příslušných nařízení nad rámec jejich vlastního textu.

Strukturovaná data jsou získávaná z interních i externích datových systémů. V případě, že není možné získat externí data ve strukturované elektronické podobě je uveden hypertextový odkaz na datový zdroj. Informace, které mají textový charakter a nebo informace nepodléhají časté změně jsou zveřejňovány formou samostatných dokumentů či textů.

Vzhledem k tomu, že oblast tržní průhlednosti podléhá neustálému vývoji, zejména v souvislosti s připravovanou novou evropskou závaznou legislativou, bude tato část průběžně aktualizována tak, aby vyhověla aktuálním požadavkům.

Přehled informací poskytovaných ČEPS, a.s., v souladu s nařízením č. 714/2009 ES o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a s nařízením č. 543/2013 o předkládání a zveřejňování údajů na trzích s elektřinou a o změně přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009.

5.1.Podmínky pro sjednání přenosu
Sjednání přenosu
Zpráva o příčinách a lokaci congestion
Aplikovaný Congestion management

 

Zpráva o očekávaném vývoji congestion

5.2.Popis procesů zajišťujících výpočet maxima kapacit za různých okolností

Schéma výpočtu kapacit

5.3.

Proces alokace kapacity

5.4.

Bezpečností standardy pro plánování a provoz (PS)

V souladu s nařízením Evropské komise č. 543/2013, které je účinné od 5. ledna 2015, jsou požadované údaje zveřejňovány na centrální evropské platformě EMFIP (http://transparency.entsoe.eu/) provozované ENTSO-E.