Evropské síťové kodexy / pokyny

Evropské síťové kodexy, přesněji však „kodexy sítě“, „rámcové pokyny“ či „pokyny“, jsou nařízení Komise, která stanovují jednotná a v rámci EU právně závazná pravidla pro oblasti definované nařízením 714/2009, ve kterých členské státy EU předaly právo přijmout prováděcí předpisy na Evropskou komisi.

Tyto předpisy schválila Evropská komise za asistence výboru složeného ze zástupců členských států EU, do procesu tvorby návrhů síťových kodexů byli zásadním způsobem zapojeni provozovatelé přenosových soustav sdružení v ENTSO-E a Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů ACER.

ČEPS, stejně jako ostatní provozovatelé přenosových soustav, je silně zapojena do uvedení nařízení do praxe, resp. implementace příslušných ustanovení na národní, regionální i evropské úrovni.

Síťové kodexy/pokyny pokrývají tři oblasti elektroenergetiky a jejich aktuální přehled je následující:

Připojení výroby a spotřeby

   • Nařízení Komise (EU) 2016/631 ze dne 14. dubna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení výroben k elektrizační soustavě (NC RfG) – platné od 17. května 2016
  • Nařízení Komise (EU) 2016/1388 ze dne 17. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro připojení spotřeby (NC DCC) – platné od 7. září 2016
  • Nařízení Komise (EU) 2016/1447 ze dne 26. srpna 2016, kterým se stanoví kodex sítě pro požadavky na připojení vysokonapěťových stejnosměrných soustav a nesynchronních výrobních modulů se stejnosměrným připojením k elektrizační soustavě (NC HVDC) – platné od 28. září 2016

Rozvoj vnitřního trhu s elektřinou

  • Nařízení Komise (EU) 2015/1222 ze dne 24. 7. 2015, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity a řízení přetížení (CACM) - platné od 14. srpna 2015
  • Nařízení Komise (EU) 2016/1719 ze dne 26. září 2016, kterým se stanoví rámcový pokyn pro přidělování kapacity na dlouhodobém trhu (FCA) – platné od 17. října 2016
  • Rámcový pokyn pro obchodní zajištění výkonové rovnováhy v elektroenergetice (GL EB) – dosud nevstoupil v platnost

Provoz soustav

  • Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (SO GL) – platné od 14. září 2017
  • Síťový kodex pro obranu a obnovu soustavy (NC ER) – dosud nevstoupil v platnost