Jak se obstarávají PpS

 

Dlouhodobé kontrakty

Dlouhodobé kontrakty jsou uzavírány z výběrových řízení, která společnost ČEPS vypisuje na jednotlivé kategorie PpS. Výběrová řízení jsou vypisována písemně, nebo elektronicky prostřednictvím modulu Elektronické výběrové řízení v systému Damas Energy. Takto je nakoupeno zhruba 95 % PpS.

Denní trh s PpS

Od 1. 10. 2001 začal fungovat Denní trh s podpůrnými službami (DT PpS). DT PpS byl do 30. 9. 2009 provozován jako jeden z modulů integrovaných v ePortálu Damas.

Od 1. 10. 2009 je DT PpS součástí systému Damas Energy. Všem poskytovatelům PpS, kteří jsou způsobilí k poskytování jednotlivých kategorií PpS na základě předložené certifikace a přistoupili na pravidla tohoto obchodování, je zřízen v systému Damas Energy uživatelský účet. Časový sled kroků a způsob obchodování na DT PpS v systému Damas Energy je podrobněji popsán v Pravidlech provozu Damas Energy. Zájemcům o statistiky DT PpS je umožněn „Veřejný přístup“ na výše uvedeném odkazu.  

 Statistiky denního trhu od 1. 10. 2009 v systému Damas Energy: 

  • Denní průměry DT PpS
  • Přehled nakoupených služeb na DT PpS
  • Výkonové zastoupení
Statistiky denního trhu do 30. 9. 2009 v ePortálu Damas:

  • Hodinové průběhy PpS po kategoriích
  • Denní průměry
  • Poměrné zastoupení na denním trhu PpS
  • Nabídkové ceny regulační energie po hodinách  
 

Statistiky podpůrných služeb po jednotlivých letech nakoupených ve výběrových řízeních (procentuální zastoupení poskytovatelů PpS):

Statistiky podpůrných služeb podle nakupovaných kategorií:

 

Vážené průměry cen jednotlivých služeb z dlouhodobých kontraktů po jednotlivých letech uzavřených na základě výběrových řízení: