Vážené průměry cen PpS 2016

Vážené průměry cen jednotlivých služeb z dlouhodobých kontraktů uzavřených na rok 2016 na základě výběrových řízení naleznete zde.

Vážené průměry cen se v jednotlivých kalendářních týdnech mohou lišit pouze po pásmech - pracovní den, pracovní noc, nepracovní den a nepracovní noc. Ve všech hodinách těchto pásem jsou jejich hodnoty stejné, proto je uvádíme pouze po pásmech. Denním pásmem se rozumí období od 6:00 hod do 22:00 hodin, noční pásmo tvoří ostatní obchodní hodiny každého dne.