Vážené průměry cen PpS 2012

Vážené průměry cen jednotlivých služeb z dlouhodobých kontraktů uzavřených na rok 2012 na základě výběrových řízení naleznete zde.

Vážené průměry cen se v jednotlivých kalendářních týdnech liší pouze po pásmech - pracovní den, pracovní noc, nepracovní den a nepracovní noc. Ve všech hodinách těchto pásem jsou jejich hodnoty stejné, proto je uvádíme pouze po pásmech. Denním pásmem se rozumí období od 6:00 hod do 22:00 hodin, noční pásmo tvoří ostatní obchodní hodiny každého dne.

Rezervaci podpůrné služby „Rychle startující 10minutová záloha“ (QS10) nabízí v roce 2012 méně než tři poskytovatelé. Průměrná cena rezervace služby QS10 se v roce 2012 pohybuje v rozmezí ceny za rezervaci služby QS15 a částky 550 Kč/MWh.