Vážené průměry cen PpS 2009

 

Vážené průměry cen jednotlivých služeb z dlouhodobých kontraktů uzavřených na rok 2009 na základě výběrových řízení naleznete zde.

Vážené průměry cen se v jednotlivých energetických týdnech liší pouze po pásmech - pracovní den, pracovní noc, nepracovní den a nepracovní noc. Ve všech hodinách těchto pásem jsou jejich hodnoty stejné, proto je uvádíme pouze po pásmech. Denním pásmem se rozumí období od 6:00 hod do 22:00 hodin, noční pásmo tvoří ostatní obchodní hodiny každého dne.

Rezervaci podpůrné služby „Rychle startující záloha“ (QS) nabízí v současné době jediný poskytovatel. Průměrná cena služby QS se pro rok 2009 pohybuje v rozmezí ceny za rezervaci služby DZt a částky 500 Kč/MWh.