Statistiky SV30

Poměrné zastoupení poskytovatelů a vážené průměry cen z kontraktů uzavřených na základě výběrových řízení:

Vážené průměry cen se v jednotlivých kalendářních týdnech mohou lišit pouze po pásmech - pracovní den, pracovní noc, nepracovní den a nepracovní noc. Ve všech hodinách těchto pásem jsou jejich hodnoty stejné, proto je uvádíme pouze po pásmech. Denním pásmem se rozumí období od 6:00 hod do 22:00 hodin, noční pásmo tvoří ostatní obchodní hodiny každého dne