Využitá přeshraniční přenosová kapacita

Celkové nominace (využití) přeshraničních přenosových kapacit po jednotlivých profilech.

Data jsou dostupná od června 2010.

Stažení dat: