Regulační energie

Graf „Regulační energie“ zobrazuje průměrné hodinové hodnoty regulační energie získané aktivací všech kategorií podpůrných služeb (PpS), obstaráním regulační energie na Vyrovnávacím trhu s regulační energií (VT), případně jejím obstaráním v zahraničí (nákup regulační energie nebo havarijní výpomoc). Na základě znalosti těchto hodnot lze předběžně odhadnout velikost a směr systémové odchylky. (Vyrovnání záporné systémové odchylky vyžaduje aktivaci kladných PpS.) Zobrazené údaje slouží pouze pro předběžnou informaci, ČEPS, a.s. v žádném případě neodpovídá za škody způsobené využitím hodnot uvedených v grafu. Oficiální hodnoty odchylek jsou dostupné na webových stránkách OTE.

Od 1.ledna 2013 dochází k úpravě kategorií podpůrných služeb.
Hlavní změnou je nahrazení stávajících služeb TR, QS, DZ a ZZ jednotnou službou minutová záloha MZt, kde t je doba aktivace v minutách.

Data jsou zobrazena jako sumární průměrné hodinové výkony v MW. Při agregaci „Hodina“ je průměrný výkon roven energii [MWh]. Data jsou dostupná rovněž v detailnějším členění po jednotlivých složkách a až v minutové granularitě.

Pro zobrazení minutových dat po jednotlivých kategoriích PpS ve filtru prosím nastavte:

  • v části Nastavení dat u pole Agregace "Minuta"
  • v části Časové řady "Výběr" a v seznamu označte "Vše"

V seznamu lze také vybrat jen jednotlivé kategorie PpS (s podržením klávesy Ctrl lze označit více kategorií najednou).

 

Stažení dat: