WEC

http://www.worldenergy.orghttp://www.wec.cz

World Energy Council (WEC) jako mezinárodní asociace se sídlem v Londýně působí od roku 1923 v oblastech energetického výzkumu a vývoje, mezinárodní studijní činnosti, regionálních a technických programů na podporu opatřování energetických zdrojů, rozvoje výroby, přepravy, přenosu, distribuce a užití energie.  

Od roku 1993 působí v České republice Energetický komitét ČR / WEC, který je národní asociací složenou ze společností, organizací a firem z energetických odvětví uhelného průmyslu, plynárenství, energetiky a teplárenství, včetně dodavatelských, výzkumných, studijních a poradenských organizací a technických universit. 

ČEPS zabezpečuje i výkon českého sekretariátu této asociace.