TSC/TSCNET

http://www.tscnet.eu

TSC (Transmission System Operator Security Cooperation - Bezpečnostní spolupráce provozovatelů přenosových soustav) vznikla v prosinci 2008 jako decentralizovaná iniciativa na podporu regionální evropské spolupráce v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti provozu přenosových soustav participujících zemí a celé Evropy. Od té doby prošla značným vývojem, který vyústil v současnou existenci dvou entit: platformy TSC (odborná a metodická stránka) a  společnosti TSCNET Services GmbH (manažerské řízení obchodní společnosti a koordinace činností TSC).

Na spolupráci v rámci TSC a TSCNET Services GmbH se podílí 13 provozovatelů přenosových soustav:

  • APG (Rakousko)
  • ČEPS (Česká republika)
  • 50Hertz Transmission, Amprion, TransnetBW, TenneT TSO (Německo)
  • TenneT (Nizozemsko)
  • PSE (Polsko)
  • Swissgrid (Švýcarsko)
  • ELES (Slovinsko)
  • HOPS (Chorvatsko)
  • Energinet.dk (Dánsko)
  • MAVIR (Maďarsko)

 

Zúčastnění provozovatelé přenosových soustav v roce 2008 založili „TSO Security Cooperation“ (TSC) se stálým týmem expertů (TSO Security Panel) a novými nástroji pro vzájemnou spolupráci dispečinků 

V ledna 2011 byla zprovozněna  platforma CTDS pro sdílení dat a koordinované hodnocení bezpečnosti provozu na základě kritéria N-1, která spolu s videokonferenčním systémem usnadnila vzájemné rozhovory pracovníků útvarů přípravy provozu a dispečinků.

V červnu 2012 byl po dohodě s národními regulačními orgány spuštěn roční zkušební provoz zahrnující i možnost vícestranných nápravných opatření pro udržení bezpečného provozu propojených soustav, jehož cílem bylo mj. nalézt vhodné finální řešení ekonomických aspektů spolupráce v rámci rozdělování nákladů za nápravná opatření.

V roce 2012 bylo dále rozhodnuto o změně formy TSC z projektu na společnou kancelář (Central Service Providing Entity) se stálým sídlem v německém Mnichově. Dne 1. 7. 2013 zahájila společná kancelář činnost a začala analyzovat data z celého regionu 24 hodin, 7 dní v týdnu. Pracovníci kanceláře (zástupci členských PPS) nepřetržitě monitorovali informace ze všech přenosových soustav v regionu a společně se západoevropskou společností Coreso koordinovali například procesy Day-Ahead Congestion Forecast (DACF) nebo Intraday Congestion Forecast (IDCF). 

V listopadu 2014 došlo restrukturalizací kanceláře a centralizací vybraných činností TSC ke vzniku společnosti TSCNET Services GmbH. TSCNET má dva řídicí orgány: Výbor pro spolupráci (Cooperation Board) odpovědný za strategii, rozpočet a rozšiřování spolupráce, a jemu podřízený Provozní výbor (Operational Board) odpovědný za definování a sledování procesů a služeb. ČEPS je zakládajícím podílníkem této společnosti.
 

#descPOL #descDEU #descCZE #descCHE #descAUT #descNET #descSVN #descHUN #descCHR