4M Market Coupling

ČEPS byla hybnou silou v propojování středoevropských trhů s elektřinou, a to jak na expertní, tak  i na manažerské a politické úrovni. Propojený česko-slovensko-maďarský denní trh s elektřinou (označovaný jako CZ-SK-HU Market Coupling) prokázal od svého spuštění v září 2012 pozitivní přínos pro účastníky trhu s elektřinou. V listopadu 2014 se trh rozšířil o čtvrtý stát – Rumunsko, čímž vznikl tzv. 4M Market Coupling (4M MC). V současné době probíhají jednání s dalšími partnery o rozšíření této tržní integrace

 

 

#descCZE #descSVK #descRO #descHUN