Imbalance netting

Imbalance netting je v reálném čase prováděná vzájemná výměna odchylek propojených elektrizačních soustav, která zabraňuje aktivaci podpůrné služby sekundární regulace, respektive dodávky sekundární regulační energie proti sobě. Rozšiřuje možnost přeshraniční výměny regulační energie (tzn. energie potřebné pro vyrovnání odchylky mezi okamžitou výrobou a spotřebou elektřiny) s evropskými provozovateli přenosových soustav a zvyšuje tak efektivitu při řízení regulačních zón. Pro výměnu odchylek se používají přeshraniční přenosové kapacity, které zbyly po skončení přeshraničního vnitrodenního obchodování. Díky tomu se kapacita pro účastníky trhu nesnižuje.

ČEPS se účastní dvou projektů:

e-GCC je spolupráce zahájená v březnu 2012 mezi ČEPS a SEPS. V roce 2013 se připojil maďarský provozovatel přenosové soustavy MAVIR, čímž navázal na přistoupení Maďarska do projektu česko-slovenského propojení denních trhů s elektřinou. ČEPS je v rámci tohoto projektu provozovatelem technického řešení a koordinátorem rozvoje.

IGCC je spolupráce jedenácti provozovatelů přenosových soustav z osmi zemí, která byla zahájena v říjnu 2011 spoluprací německých provozovatelů 50Hertz, Amprion, TenneT TSO, TransnetBW a dánského provozovatele Energinet.dk. Nizozemský TenneT se připojil v únoru 2012, v březnu 2012 následoval švýcarský Swissgrid. ČEPS se připojila v červnu 2012, v říjnu 2012 belgický provozovatel Elia a v dubnu 2014 rakouský provozovatel APG. V únoru 2016 do projektu vstoupil francouzský provozovatel RTE Réseau de Transport d'Electricité. Více informací o projektu naleznete na IGCC webových stránkách zde.

Další spoluprací využívající imbalance netting v synchronní zóně je projekt INC (Imbalance Netting Cooperation) mezi APG (rakouský provozovatel přenosové soustavy)  a ELES (slovinský provozovatel přenosové soustavy).