EURELECTRIC

www.eurelectric.org

EURELECTRIC je asociace evropské elektroenergetiky, která zastupuje zájmy elektrárenského průmyslu vůči EU, zvláště při tvorbě legislativy. Všechny země EU jsou plnými členy, k tomu se řadí přidružení a asociovaní členové z celého světa. Členství je založeno na národních zastoupeních. ČEPS je representována v EURELECTRIC-CZ a má zastoupení v mezinárodních pracovních skupinách.