Zahraniční spolupráce

ČEPS jako provozovatel přenosové soustavy ČR spolupracuje bilaterálně především se svými sousedními provozovateli přenosových soustav v Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku, dále v rámci nově vytvořeného regionu pro výpočet kapacit Core (Core CCR - 16 provozovatelů přenosových soustav bývalých regionů CEE a CWE)  a na evropské úrovni jako člen asociace ENTSO-E.

Zástupci ČEPS aktivně působí i v pracovních skupinách a týmech řady dalších mezinárodních organizací a uskupení: EURELECTRIC, CIGRE, TSC - TSO Security Cooperation a TSCNET Services GmbH, e-GCC  a IGCC (imbalance netting).