CIGRE

http://www.cigre.org/

Profesní světová asociace elektroinženýrů (založena 1921), která je platformou pro výměnu informací z výzkumu, vývoje a praxe technologických řešení všech součástí přenosových a distribučních sítí vvn a zvn a provozování a rozvoje těchto sítí. Zástupci ČEPS jsou aktivními členy v řídících i pracovních orgánech asociace.