CEE TSO

CEE TSO představovalo sdružení osmi středoevropských provozovatelů přenosových soustav (PPS) pro regionální koordinaci, zvl. při řešení úzkých míst. CEE TSO bylo založeno v dubnu 2007 jako volné sdružení s přijatými pravidly spolupráce, ale bez formálního právního ukotvení. Z důvodu vytvoření Core CCR byla spolupráce formálně ukončena k 30. červnu 2017.

Členy CEE TSO byli PPS působící v tehdejším regionu střední a východní Evropy (CEE):

  • APG (Rakousko)
  • ČEPS (Česká republika)
  • 50Hertz Transmission, TenneT TSO (Německo)
  • PSE (Polsko)
  • ELES (Slovinsko)
  • MAVIR (Maďarsko)
  • SEPS (Slovensko)

 

Kromě bezpečnosti provozu a koordinace rozvoje sítí se CEE TSO od začátku své činnosti zvláště soustředilo na témata související s obchodem a vzájemným propojováním trhů. Hlavním předmětem jednání se stala snaha o koordinované přidělování přenosových kapacit v regionu CEE a implementaci nové alokační metody FBA (Flow-Based Allocation). Od března 2012, kdy národní regulační orgány spolu s agenturou ACER rozhodly o cílovém modelu propojování trhů regionu CEE formou tzv. Flow-Based Market Coupling, se úsilí soustředilo na přípravu a následné převedení stanoveného cíle do praxe. 

Úsilí o koordinaci přidělování kapacit v regionu CEE vyústilo v roce 2008 v založení společné aukční kanceláře  CAO (Central Allocation Office GmbH) se sídlem ve Freisingu u Mnichova. Od září 2015 byly její činnosti postupně utlumovány (v červnu 2015 došlo k převedení funkce výpočtu a přidělování přeshraničních kapacit do TSCNET Services GmbH) a v prvním čtvrtletí 2016 zcela ukončeny.

Důvodem bylo sloučení CAO a západoevropské aukční kanceláře CASC.EU ve společnou aukční kancelář – Joint Allocation Office (JAO), ke kterému došlo s platností od 1. září 2015. Došlo tak k završení dvouletého projektu s celoevropskou důležitostí, který byl veden členem představenstva ČEPS, jež také zajišťovala projektovou kancelář.

JAO představuje společnou servisní organizaci 20 provozovatelů přenosových soustav ze 17 zemí střední a západní Evropy, která poskytuje zejména roční, měsíční a denní aukce přenosových práv na 27 hranicích v Evropě a záložní řešení propojených denních trhů s elektřinou (Market Coupling). Sídlo JAO je v Lucemburku.

#descDDR #descCZE #descSVK #descAUT #descSVN #descHUN #descNDR #descPOL