Žádost - existence sítí

Žádosti o vyjádření k existenci sítí lze podat prostřednictvím datové schránky, elektronicky prostřednictvím služby e-UtilityReport, případně písemně zasláním žádosti na adresu společnosti ČEPS, kontaktní osobou je: Gabriela Karlíčková, tel.: 211 044 783. 

E-UtilityReport umožňuje získat rychleji vyjádření k existenci sítí. Návod jak se systémem pracovat najdete zde. Vyjádření k existenci sítí je vystavováno obratem pro lokality, které jsou mimo trasy sítě ČEPS a mimo oblasti s rozvojovými záměry této sítě.