Udržování výkonové rovnováhy v reálném čase

Služba využívá tyto technicko-organizační prostředky:

  • sekundární regulace f a P;
  • terciární regulace výkonu;

 

Kritéria pro posuzování kvality udržování výkonové rovnováhy a salda předávaných výkonů vycházejí z obecně platných doporučení v rámci ENTSO-E.