Obnovení provozu

Jako hlavní prostředek se využívá plán obnovy spolu s PpS ostrovní provoz a start ze tmy.

Kritéria pro posuzování kvality obnovení provozu vycházejí z předpisů platných v rámci ČEPS a ENTSO-E.