Udržování kvality elektřiny

Služba využívá tyto technicko-organizační prostředky:

  • udržování souhrnné výkonové zálohy pro primární regulaci frekvence;
  • sekundární regulace f a P;
  • sekundární regulace napětí;
  • terciární regulace napětí;
  • zajištění kvality napěťové sinusovky;
  • zajištění stability přenosu.

 

Kritéria pro posuzování kvality elektřiny vycházejí z platných technických norem.