Dispečerské řízení

Kromě výše uvedených prostředků zahrnuje tato služba dále:

  • zajišťování bezpečnosti provozu prostřednictvím plánu obrany a provozních instrukcí;
  • řízení propustnosti sítě (toků činných výkonů) pomocí zapojení sítě, redispečinku, protiobchodu.

 

Kritéria pro posuzování kvality dispečerského řízení vycházejí z předpisů a provozních instrukcí platných v rámci ČEPS a ENTSO-E.