Systémové služby

 

Systémové služby jsou činnosti ČEPS, kterými zajišťuje kvalitu a spolehlivost dodávky elektřiny na úrovni přenosové soustavy (PS) a plnění mezinárodních závazků a podmínek propojení elektrizační soustavy (ES) ČR. Kvalitou se rozumí zejména parametry frekvence a napětí, definované Kodexem PS. Spolehlivostí dodávky se rozumí nepřerušenost dodávky v odběrných místech z PS definovaná průměrným počtem a trváním dílčích výpadků dodávky v jednotlivých předacích místech.

Systémové služby jsou:

  • udržování kvality elektřiny;
  • udržování výkonové rovnováhy v reálném čase;
  • obnovení provozu; 
  • dispečerské řízení.

 

Systémové služby jsou placeny jako součást ceny za elektřinu všemi spotřebiteli těchto služeb, tedy zákazníky, výrobci připojenými k ES a při připojení k ES i spotřebiteli v ostrovech. Peníze za systémové služby jsou pak prostřednictvím provozovatelů regionálních distribučních soustav a výrobců placeny ČEPS. Výše ceny za systémové služby je každoročně stanovována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ) vydáním Cenového rozhodnutí pro následující kalendářní rok.