Vnitrostátní přenos

 

Vnitrostátní přenos je služba poskytována ČEPS pro zákazníky, výrobce a PDS připojených do PS. Tato služba spočívá v přenosu smluvně sjednaného množství elektřiny PS do místa odběru z PS ve stanovené kvalitě.

Přenos je poskytován na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb přenosové soustavy pro daný kalendářní rok.

Přenos zahrnuje:

  • rezervaci kapacity přenosových zařízení;
  • vlastní použití sítí.

 

Technické a platební podmínky připojení a přenosu jsou uvedeny v Kodexu PS. Ceny za rezervaci kapacity a použití sítí jsou stanoveny  Energetickým regulačním úřadem v každoročně vydávaném Cenovém rozhodnutí.