Přeshraniční přenosPřenosová soustava České republiky je obklopena pěti sousedními soustavami (50Hertz, TenneT, PSE, SEPS a APG). Přeshraniční propojení je využíváno pro mezinárodní obchod a přeshraniční přenos elektřiny mezi těmito soustavami. Provozovatelé přenosových soustav koordinovaně vypočítávají a přidělují přeshraniční přenosové kapacity pro mezinárodní obchod s elektřinou a jsou odpovědní za řízení přetížení v souladu s legislativou EU.

Na přeshraničních přenosových propojeních vznikají úzká místa převisem poptávky nad reálnými přenosovými možnostmi. Proces přidělování práva využití volných obchodovatelných přenosových kapacit těchto úzkých míst je v případě ročních, měsíčních a denních aukcí prováděn prostřednictvím aukcí (výjimkou je profil ČEPS/SEPS) a v případě vnitrodenní kapacity formou First Come First Served. Přenosové kapacity jsou nabízeny jako zajištěné pro celé předmětné období s výjimkou případů předcházení stavu nouze, případů uvedených v §24 zákona 458/2000 Sb. a s výjimkou případů stanovených aukčními/alokačními pravidly.

 

 

Roční, měsíční a denní kapacity

 • Přeshraniční profily ČEPS/TenneT, ČEPS/50HzT, ČEPS/PSE a ČEPS/APG
  Aukční kanceláří pro přidělování ročních, měsíčních a denních přeshraničních přenosových kapacit je Joint Allocation Office S.A. (JAO). Informace o koordinovaných aukcích a aukčních pravidlech naleznete na webových stránkách JAO.
 • Přeshraniční profil ČEPS/SEPS
  Denní alokace kapacit na profilu ČEPS/SEPS je zprostředkovaná formou implicitních aukcí – Market Coupling. Propojení denních trhů s elektřinou organizovaných v České republice společností OTE, a.s., na Slovensku OKTE, a.s., v Maďarsku HUPX, Zrt. a Rumunsku OPCOM S.A. znamená, že požadavky na nákup či prodej elektřiny registrovaných účastníků samostatného trhu v ČR ,SR, HU a RO na následující den jsou uspokojeny ze sousedního tržního místa bez nutnosti získání přeshraniční přenosové kapacity formou explicitních aukcí. Toto je možné až do výše vyhrazené přeshraniční přenosové kapacity pro propojení trhů. Více informací ohledně sjednávání obchodů na profilu ČEPS/SEPS najdete na stránkách organizátorů propojeného trhu http://www.ote-cr.cz/ a http://www.isot.sk/ www.okte.sk. 
 • V případě vyhlášení decouplingu denních trhů propojených formou implicitních aukcí (4MMC CZ-SK-HU-RO) bude využito na hranici CZ – SK nové záložní řešení. V případě decouplingu jsou přeshraniční přenosové kapacity na hranici CZ – SK přidělovány explicitně formou denní explicitní stínové aukce, tzv. Shadow Aukce. organizovaná na profilu CZ – SK společností ČEPS. Pravidla denních stínových aukcí můžete nalézt zde.
 

Metodika stanovení přeshraničních přenosových kapacit

Výsledky výpočtu VOPK do měsíční aukce z pohledu ČEPS, a.s.

Výsledky výpočtu VOPK do roční aukce 2017 z pohledu ČEPS, a.s.

Vnitrodenní kapacity

  Vnitrodenní přidělování přeshraničních přenosových kapacit a sjednávání přeshraničního přenosu v rámci všech přeshraničních profilů ČEPS probíhá identicky a ČEPS při tom působí v pozici Transmission Capacity Allocator, a to i pro profily, které nespadají přímo pod regulační oblast ČEPS  (PSE/50HzT, PSE/SEPS, MAVIR/APG a SEPS/MAVIR). 

  Alokace kapacit pro všechny profily probíhá v systému Damas Energy formou First Come First Serve, kdy se rozhodnutí o alokaci kapacity činí na základě její dostupnosti a času podání požadavku a tyto kapacity nejsou zpoplatněny. Nominace a sesouhlasení přidělených kapacit je potom v odpovědnosti dotčených provozovatelů přenosových soustav (a jejich systémů) na daném profilu.

  Podrobnější informace o vnitrodenním přidělování přeshraničních přenosových kapacit a sjednávání přeshraničního přenosu můžete nalézt zde.

    Zde můžete nalézt přehled obchodování na vnitrodenním trhu.
     

   

    

   Sjednávání přenosů

   Sjednáním přeshraničního přenosu se rozumí nominování kapacit přidělených účastníkovi trhu v roční, měsíční a/nebo denní aukci (s výjimkou profilu ČEPS/SEPS) nebo v rámci kontinuálního přidělování vnitrodenní přeshraniční přenosové kapacity.

   Sjednávání přenosů na straně ČEPS, a.s., se provádí v systému Damas Energy, kde naleznete specifikaci tohoto systému.

   Sjednávání přeshraničních přenosů je harmonizováno v celém CEE regionu. Detailní informace o tom, jak lze sjednávat přeshraniční přenosy pro všechny hranice regulační oblasti ČEPS (vyjma denního sjednávání přeshraničního přenosu na profilu ČEPS/SEPS) je možné nalézt zde.