Způsob zajištění PpS

ČEPS sleduje při nákupu PpS cíle v následujícím pořadí :

  1. Zajištění kvality a spolehlivosti dodávky elektřiny na úrovni PS v souladu se standardy definovanými v Kodexu PS.
  2. Minimalizace nákladů na zajišťování PpS.
  3. Optimalizace nákladů účastníků trhu spojených s vyrovnáním odchylek.

 

PpS jsou nakupovány společností ČEPS prostřednictvím dvou obchodních nástrojů:

Dlouhodobé kontrakty - jsou uzavírány z výběrových řízení, která jsou vypisována na jednotlivé kategorie PpS. Používají se nabídkové ceny, tj. poskytovateli konkrétní kategorie PpS je tato služba hrazena ve výši, která je uvedena v uzavřeném kontraktu. Touto cestou je nakoupeno zhruba devadesát procent PpS.

Některá výběrová řízení jsou vypisována písemně, jiná prostřednictvím Modulu výběrových řízení v systému Damas Energy.

Zbývající část PpS, tj. zhruba 5 %, je nakupována prostřednictvím DT PpS. Na DT PpS je pro každou obchodní hodinu tvořena trhem tzv. marginální cena, tj. cena nejdražší přijaté nabídky na poskytování PpS. Touto cenou jsou pak zaplaceny všechny akceptované nabídky poskytovatelů, kteří svůj závazek splnili.

Pravidla pro obchodování na DT PpS jsou popsána v Dohodě PpS, Pravidlech systému Damas Energy a jsou také součástí Kodexu PS. 

Denní trh s PpS je součástí systému Damas Energy. Nutnou podmínkou k účasti na trhu s PpS je splnění technických požadavků, kladených na zařízení - tzv. certifikace.

Při výběru zájemců o poskytování PpS ČEPS postupuje podle následujících zásad:

  • otevřenost;
  • nediskriminační přístup k poskytovatelům PpS a jejich cenovým nabídkám, podle závazných pravidel výběrového řízení specifikace kriterií rozhodujících o výběru poskytovatele PpS;
  • verifikovatelnost postupů – existuje prokazatelná historie všech důležitých dat;
  • zajištění bezpečnosti přenášených dat.