Vyhodnocení

 

ČEPS provádí pravidelné každodenní vyhodnocování disponibility, skutečného množství (v MW) a dodržení ostatních smluvních podmínek (zejména kvality) poskytnutých podpůrných služeb. Během procesu vyhodnocení PpS dochází k porovnání hodnot objemu PpS z nákupu se skutečnými daty z dispečerského řízení. Výsledky vyhodnocení jsou průběžně prostřednictvím systému Damas Energy předávány jednotlivým poskytovatelům k případným reklamacím.

Současně ČEPS provádí pravidelné vyhodnocování množství (v MWh) a příslušné ceny regulační energie poskytnuté jednotlivými elektrárenskými bloky. Tyto hodnoty předává (společně s informacemi o elektřině nakoupené ze zahraničí) každý den společnosti OTE, a.s., kde jsou použity v procesu denního zúčtování odchylek elektřiny.

Některé situace při poskytování MZt

Doplňující informace pro poskytovatele PpS ke způsobu výpočtu snížené platby za neúspěšnou aktivaci při technických náhradách a stanovení vícenákladů při neplnění

Definice uzlové oblasti