Regulační energie

PPS obstarává elektřinu za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny v elektrizační soustavě.

Elektřina opatřená provozovatelem přenosové soustavy je:

  • regulační energie vzniklá aktivací podpůrných služeb (PpS) – hodnoty viz systém Damas Energy,elektřina nakoupená na vyrovnávacím trhu s regulační energií, který organizuje OTE,a.s.,
  • elektřina nakoupená ze zahraničí (EregZ).

 

Regulační energie vzniklá aktivací PpS může být poskytována pouze na výrobních blocích, které mají certifikaci pro poskytování jednotlivých PpS.

Na vyrovnávacím trhu lze nabízet regulační energii kladnou i regulační energii zápornou. Nabízet mohou registrovaní účastníci trhu se souhlasem subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jejich odchylku, na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh se společností Operátor trhu s elektřinou, a.s. Provozovatelem přenosové soustavy přijatá nabídka na regulační energii je vyhodnocena jako regulační energie uskutečněná.

Regulační energie je na základě vyhlášky č. 541/ 2005 Sb. Energetického regulačního úřadu oceňována takto:

  • cena za dodanou kladnou/zápornou regulační energii je rovna nabídkové ceně kladné/záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby,
  • cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky, které měly v dané obchodní hodině aktivovanou sekundární regulaci, je stanovena cenovým rozhodnutím ERÚ.

 

Nabídkové ceny regulační energie najdete prostřednictvím obchodního systému Damas Energy (přístupný z homepage ČEPS) v části Damas Energy. Na stejném místě najdete přehled nákladů na regulační energii. V nabízeném rolovacím menu prosím nejdříve vyberte Nabídkové ceny regulační energie, respektive Denní RE.

 

Vyrovnávací trh s regulační energií

Havarijní dodávky regulační energie

Imbalance netting

Operativní dodávka elektřiny ze zahraničí a do zahraničí (EregZ)