Prevence havarijních stavů a jejich řešení

Reálný provoz s sebou vždy i přes svou částečnou předvídatelnost nese určité nepredikovatelnosti, na které musí dispečer okamžitě reagovat, a to jak v oblasti řízení výkonu, tak v oblasti řízení sítí.

Za účelem předcházení mimořádných stavů v PS a jejich řešení společnost ČEPS zpracovává a pravidelně aktualizuje havarijní plány. Jejich součástí jsou plán obrany proti vzniku a šíření poruch a rovněž plán obnovy pro případ rozsáhlých poruch typu blackout. Zde jsou uvedeny postupy a technické prostředky pro případ řešení mimořádných situací, včetně krizové komunikace.

 

Oblast řízení výkonové rovnováhy

V oblasti řízení výkonové rovnováhy vznikají neustále rozdíly mezi výrobou a spotřebou, které se projevují rozdílem mezi plánovaným a skutečným zahraničním saldem. Nerovnováha je způsobena například změnou počasí oproti předpovědi, nepřesnou predikcí zatížení, poruchovostí ve výrobnách elektřiny nebo změnou v zahraničních dodávkách. Aby byla zajištěna spolehlivost provozu a systémových služeb, dispečink neustále vyhodnocuje předpokládané zatížení elektrizační soustavy, plán zahraniční spolupráce a stav nakoupených podpůrných služeb.

K obstarání regulační energie mají dispečeři možnost využít:

  • aktivaci standardních podpůrných služeb PpS;
  • vyrovnávací trh s regulační energií;
  • nákup regulační energie ze zahraničí;
  • havarijní výpomoc ze zahraničí;
  • smlouvy na snížení výkonu či na změnu spotřeby.

 

Oblast řízení sítí

Prevence a řešení havarijních stavů v oblasti řízení sítí zahrnuje dlouhodobé plánování, koordinaci vypínání vedení a zdrojů, modelování předpovědí úzkých míst v síti (tzv. DACF - Day Ahead Congestion Forecast), rekonfigurace, redispečink, koordinaci opatření a přímou spolupráci  se zahraničními partnery.

Pro efektivní podporu při rozhodování v uvedených situacích má dispečer k dispozici následující nástroje:

  • Kontingenční analýzu - on-line výpočet probíhající v řídicím systému, který zobrazuje možná přetížení vedení na základě simulovaného výpadku libovolného prvku sítě
  • Regional Awareness System - regionální varovný systém fungující na základě on-line výměny dat se zahraničními partnery informuje o energetické situaci v okolních TSO a případných problémech.
  • Programy na redispečink a rekonfiguraci - doporučují možnou změnu zapojení sítě nebo přerozdělení výroby v případě přetížení sítě nebo nedržení kritéria n-1.
  • Síťový výpočet - umožňuje předem analyzovat situaci v přenosové soustavě po provedení dispečerem zamýšlených manipulací nebo opatření.

  

Řešení mimořádných stavů

Pro případy mimořádných stavů v ES ČR má dispečink právo (vyplývající ze zákona č. 458/2000 Sb. a vyhlášky č. 80/2010 Sb.) vyhlásit situaci předcházení stavu nouze a v nejzávažnějších případech vyhlásit stav nouze v ES ČR. Mezi mimořádné prostředky pro řešení havarijních situací patří frekvenční plán, vypínací plán a regulační plán.