Dispečink ČEPS

Operativní řízení přenosové soustavy se provádí z dispečinku vybaveného automatizovanými řídicími systémy, které splňují evropské standardy spolehlivosti a kvality dispečerského řízení zajišťující potřebnou podporu dispečerského řízení v reálném čase. Hlavní dispečerské pracoviště se nachází v Praze, záložní dispečerské pracoviště v Ostravě.

Dispečerský řídicí systém

Dispečerský řídicí systém poskytuje dispečerovi podporu jak ve standardních situacích, tak při řešení rozsáhlých systémových poruch. Umožňuje mu dálkově ovládat rozvodny přenosové soustavy. Automaticky vyrovnává odchylku mezi výrobou a spotřebou elektřiny při dodržení plánu jejího vývozu a dovozu směrem z i do České republiky. Pomáhá dispečerovi i při řízení toků elektřiny a napětí v přenosové soustavě. Dispečer může před rozhodnutím o potřebném zásahu - například před vypnutím vedení - provádět simulační výpočty, které mu poskytnou informace o dopadech zamýšleného zásahu na ostatní prvky sítě. Při přetěžování vedení doporučí jiné zapojení vedení (rekonfiguraci) či redispečink.

Dispečeři, jejich úkoly a partneři

Úkolem dispečerů je udržovat rovnováhu mezi výrobou a spotřebou v reálném čase, udržovat přenosovou schopnost přenosové soustavy v normálních i nestandardních situacích a řešit případné poruchové stavy.

Činnosti dispečerského řízení zahrnují:

 • programované manipulace, jejichž základem je denní příprava provozu sítí;
 • regulace kmitočtu a výkonové rovnováhy;
 • koordinace napájení uzlových oblastí;
 • řízení aktivace vykoupených podpůrných služeb;
 • využití vyrovnávacího trhu s elektrickou energií;
 • nákup regulační energie a využití havarijní výpomoci ze zahraničí;
 • regulace napětí a jalových výkonů;
 • monitoring přenosové soustavy;
 • řešení případných poruchových stavů PS;
 • koordinace provozu se zahraničními provozovateli přenosových soustav (TSO);
 • detekce úzkých míst;
 • dálkové ovládání objektů;
 • využívání predikčních modelů provozu soustavy;
 • využívání vyšších funkcí dispečerského řídicího systému, jako jsou síťové výpočty, redispečink, rekonfigurace, kontingenční analýza atd.;
 • vedení operativní evidence a dokumentace veškerých procesů včetně poruch;
 • zpracování událostí a poruchových záznamů;
 • provádění síťových výpočtů;
 • realizace zkoušek;
 • sběr, zpracování a archivace dat z přenosové soustavy.

 

Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím dispečerského řídicího systému, a to na základě součinnosti s partnery na řízených a spolupracujících objektech.

Partnery dispečerů jsou:

 • dispečeři technických dispečinků výrobců nebo personál elektráren;
 • dispečeři distribučních soustav;
 • dispečeři sousedních provozovatelů přenosových soustav (TSO);
 • obsluha místně ovládaných rozvoden ČEPS a stálé služby pracovníků ČEPS;
 • obchodní partneři zajišťující dodávky regulační energie ze/do zahraničí.

 

Profesionální, dobře vyškolený personál má na kvalitu dispečerského řízení rozhodující vliv. Musí být schopen v každém okamžiku operativně řídit jak standardní provoz přenosové soustavy, tak řešit mimořádné situace a systémové poruchy. Pro účely výcviku dispečerů společnost ČEPS realizuje tréninkový program, při němž využívá jak vlastní dispečerský tréninkový simulátor, tak tréninkové simulátory v zahraničí.