Provozní stavy

Provozní stavy popisují aktuální stav, ve kterém se elektrizační soustava (ES) nachází.

Normální provozní stav ES je, když jsou všechny parametry (napětí, frekvence, systémová odchylka, ACE, zkratová odolnost, zatížení linek,…) dovolených mezích  a kdy je splněno kritérium „N-1“.