Krizová provozní opatření

Krizová provozní  opatření  reagují na mimořádnou situaci v přenosové soustavě, kdy došlo k závažnému ohrožení spolehlivosti a celistvosti přenosové soustavy. Jedná se o opatření technického nebo organizačního charakteru, která mají co nejrychleji stabilizovat chod elektrizační soustavy a posléze ji uvést do normálního bezpečného stavu. Opatření mohou být prováděna automaticky po dosažení nastavených  limitních hodnot nebo na pokyn dispečera příslušného technického dispečinku. Všechna tato opatření jsou prováděna v souladu se zákonem 458/200Sb. a vyhláškami 79/2010 Sb. a 80/2010 Sb.