Vypínací plán

Vypínací plán stanoví postup a vypínané výkony při rychlém a zpravidla krátkodobém přerušení dodávky elektřiny odběratelům při likvidaci závažných systémových či lokálních poruch v elektrizační soustavě. Přerušení dodávky elektřiny odběratelům se provádí vypnutím vybraných vývodů v zařízeních distribučních soustav zpravidla na dobu trvání do dvou hodin. Vypínací plán je uveden v Příloze č. 2 vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu a v Provozní instrukci ČEPS, a.s., č. PI 820 – 1.