Regulační plán

Regulační plán umožňuje snižovat spotřebu elektřiny u zákazníků zařazených do jednotlivých regulačních stupňů. Je-li vyhlášen jeden ze sedmi regulačních stupňů, není přerušena dodávka elektřiny, ale jednotlivé skupiny odběratelů jsou povinny snížit svůj odebíraný výkon.

  • Základní stupeň (ü) - bez omezení.
  • Výstražný stupeň (!) - nesnižuje odebíraný výkon, ale upozorňuje na neplnění spolehlivostních kritérií a možnost následování omezování dodávek elektřiny.
  • Regulační stupně (1 až 7) - představují již omezování hodnoty odebíraného výkonu pro definované skupiny odběratelů podle stanovených pravidel. Regulační stupně se liší dobou účinnosti od vyhlášení a výší regulovaného výkonu.

 

Regulační plán je uveden v Příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu a v Provozní instrukci ČEPS, a.s., č. PI 820 – 2.

 

Způsoby vyhlašování stupňů regulačního plánu

  1. Telefonicky na příslušné dispečinky provozovatele distribuční sítě (PDS);
  2. Veřejnými sdělovacími prostředky (rozhlasem na okruhu ČRo1 – Radiožurnál);
  3. Pomocí Krizových stránek (www.ceps.cz);

Vždy bude uvedena oblast a čas od a do, pro které se regulační stupeň vztahuje. Podle průběhu poruchové situace je možnost vyhlášené stupně, oblast i čas působnosti měnit.