Omezovací Plán

Omezovací plán výroby neřiditelných OZE (Fotovoltaických a Větrných Elektráren - FVE a VTE) je zpracován dispečinkem provozovatele přenosové soustavy ve spolupráci s dispečinky provozovatelů distribučních soustav. Stanoví postup a rozsah omezení výroby neřiditelných OZE připojených k distribučním soustavám pro jednotlivé omezovací stupně při předcházení nebo řešení stavu nouze dle vyhlášky MPO č. 80/2010 Sb.
 
Příprava provozu dispečinku ČEPS zpracovává a zveřejňuje v D-1 na veřejné části portálu Damas Energy na adrese  dae.ceps.cz v přípravě provozu indikativní limit výroby FVE a VTE. Pokud je bezpečný výkon překročen roste pravděpodobnost omezování výroby, což již lze signalizovat v D-1.

Na základě vyhodnocení aktuální provozní situace při výrazném přebytku výkonu, po vyčerpání dostupných provozních opatření v oblasti podpůrných služeb, řiditelné výroby, po využití obchodních nástrojů, vyrovnávacího trhu, uplatnění exportu do zahraničí se operativní služba dispečinku ČEPS rozhodne o použití omezovacího plánu výroby neřiditelných OZE.

Do omezovacího plánu jsou zařazeny zdroje s povoleným rezervovaným výkonem nad 100kW a s možností dálkového ovládání z technického dispečinku distribuční nebo přenosové soustavy. Je požadováno provedení regulace do 15 minut od vyhlášení příslušného omezovacího stupně. Celkový výkon každého omezovacího stupně je přibližně 150MW instalovaného výkonu a počet stupňů odpovídá celkovému výkonu zařazenému do omezovacího plánu.

Rozsah omezení výroby neřiditelných OZE při ohrožení bilanční rovnováhy a bezpečného provozu ES ČR dle vyhlášky MPO č. 80/2010 Sb. §5 odst. 2, písmeno b) je dán uplatněním příslušného stupně omezovacího plánu podle Provozní instrukce ČEPS č. PI 820-3.