Frekvenční plán

Frekvenční plán je opatření v ES při poruchách s havarijní změnou kmitočtu automatickým přerušením dodávek elektřiny odběratelům a odpojováním výroben elektřiny od sítě převážně působením frekvenčních relé, která jsou instalována:

  • v souladu s frekvenčním plánem na zařízeních výroben elektřiny pro zajištění automatické činnosti při změnách frekvence;
  • na zařízeních přenosové soustavy a distribučních soustav pro automatické přerušení dodávek elektřiny odběratelům, jejichž odběrná zařízení jsou připojena na tato zařízení nebo
  • na zařízeních odběratelů z přenosové soustavy nebo z distribučních soustav pro automatické přerušení dodávek těmto odběratelům.

 

Frekvenční plán je uveden v Příloze č. 3 vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu a v Provozní instrukci ČEPS, a.s., č. PI 620 – 6. Výše vypínaného výkonu a frekvenční stupně jsou stanoveny v Pravidlech provozování přenosové soustavy podle § 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona a v Pravidlech provozování distribučních soustav podle § 25 odst. 10 písm. g) energetického zákona.