Hodnocení provozu

Dispečink ČEPS provádí pravidelná technická hodnocení provozu přenosové soustavy (PS) a elektrizační soustavy (ES) ČR.

Vyhodnocovány jsou zejména následující veličiny:

  • kmitočet;
  • ACE (Area Control Error);
  • výroba (brutto);
  • saldo PS a ČR;
  • zatížení (brutto);
  • plánované a neplánované přenosy;
  • výkon z aktivace PpS.

 

Dále jsou sestavovány bilance výkonu, je prováděno hodnocení provozních rizik, je prováděno hodnocení výpadků zdrojů a sítí.

Nejdůležitější data z výše uvedených veličin jsou dostupná online v části Pro partnery - Všechna data.

Základní údaje z technického hodnocení provozu přenosové soustavy České republiky od roku 2006 a statistické informace o vyhodnocení všech výše uvedených veličin získáte nejrychleji pomocí níže uvedených odkazů: