Etický kodex

 • Podpora strategie společnosti
  Zaměstnanci svou prací smysluplně přispívají k dosahování strategických cílů společnosti.

 

 • Podpora zákazníka
  Zaměstnanec pracuje na neustálém zlepšování péče o zákazníka.
  Cílem odvedené práce je maximální spokojenost zákazníka.
  Zaměstnanec nezneužívá svého postavení vůči zákazníkovi a nenabízí výhody, které nemůže zaručit.

 

 • Čestné jednání
  Zaměstnanci jsou povinni dodržovat platnou legislativu a obecně závazné předpisy, obchodní zvyklosti  a podmínky tak, aby jejich chování bylo v souladu se zásadami poctivého obchodního styku a dobrými mravy.
  Zaměstnanec má povinnost zamezit vzniku konfliktu zájmů a případné korupce.
  Zaměstnanci nevykonávají žádné další výdělečné činnosti související s vlastní činností společnosti bez písemného souhlasu zaměstnavatele.

 

 • Bezpečnost a práce s informacemi
  Zaměstnanci zachovávají důvěrnost získaných informací tak, aby žádným způsobem nepoškodili svého zaměstnavatele ani zákazníka.
  Zaměstnanci zamezí neoprávněným osobám využívat svěřené technické prostředky či přístupu k interním informacím.
  Zachování všech pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví zaměstnanců je prioritou.
  Zaměstnanci dodržují při práci všechny předpisy a nařízení směřující k ochraně životního prostředí.